درباره دانشکده

 معرفی دیپارتمنت حقوق

با توجه به فقر علمی و کمبود مراکز آموزش عالی در افغانستان، در سال 1387 به منظور سهم گیری در رشد علمی کشور دانشگاه کاتب و دانشكده حقوق این دانشگاه تأسیس شد. این دانشکده با دو ديپارتمنت قضا و حارنوالي و حقوق عامه و خاصه کار خود را آغاز نمود که از همان ابتدای تشکیل مورد استقبال قابل توجه گردید. در سال اول فعالیت این دانشکده موفق عمل نمود. به دلیل موفقیت در ابتدای تأسیس روند رو برو شد این دانشکده ادامه یافت و محصلین استقبال خوبی نمودند. روند رو به رشد جذب دانشجو در دانشکده حقوق به همین ترتیب ادامه داشته است.

بنا به تصمیم مسئولین دانشگاه در سال 1396 دانشکده حقوق و دانشکده علوم سیاسی با یکدیگر ادغام گردید و تحت عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حد اقل 4 دیپارتمنت به کار خود ادامه داد.

در حال حاضر دیپارتمنت حقوق در دو شعبه مرکز و برچی دارای دو شاخه قضا و سارنوالی و عامه خاص می باشد که در سالهای آینده فعال نمودن دیپارتمنت شرعیات نیز فعال خواهد شد.

در مقعطع ماستری دیپارتمنت حقوق فعلا با دو رشته حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل فعالیت می نماید. در آینده رشته های حقوق خصوصی و حقوق بشر نیز در دستور کار قرار دارد.

  1. صنفهای درسی

کلیه مضامین دیپارتمنت حقوق به ارزش دو کریدت ارائه می گردد که هر مضمون در یک سمستر 16 جلسه 90 دقیقه ای تشکیل می شود. این دیپارتمنت یک مضمون درسی به نام منوگراف دارد که به ارزش 6 کریدت می باشد و محصل مکلف است بعد از گذراندن سایر مضامین این مضمون را بگذراند و در آن موضوع تحقیق را به دانشکده پیشنهاد و بعد از تصویب زیر نظر یک استاد به انجام می رساند.

  1. محل انجام وظایف فارغ التحصیلان این دیپارتمنت

محصلین این دیپارتمنت می تواند در بستهای مدیریت کلان دولت به عنوان رئیس جمهو، وزیر، وکیل شورای ملی، معاون وزیر، ریاستها، قاضی، حارنوال، وکیل مدافع و ….انجام وظیفه نماید.

  1. کلینیک حقوق دیپارتمنت حقوق

برخلاف روش معمول در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی  افغانستان که در آن به رویکردهای عملی و پرکتیک در تدریس مضامین حقوقی کمتر توجه می شوند، در کشورهای دیگر،  مخصوصا در کشورهای غربی، دانشکده های حقوق نسبت به رشته حقوق طرز دید متفاوتی داشته و رشته حقوق را بیشتر به عنوان یک رشته مبتنی بر مسلک و مهارت می پندارند تا یک رشته کاملا علمی و اکادمیک. زمانیکه حقوق را به عنوان یک مهارت و یا مسلک مبتنی بر مجموعه ای از مهارت های عملی در نظر گرفتیم،  باید آنرا به شکل عملی تدریس نموده و از اتکای بیش از حد به روش تدریسی تیوریک و نظری خود داری نماییم. در واقع، حقوق بیش از اینکه یک رشته کاملا علمی و اکادمیک باشد، بیشتر مجموعه ای از مهارت های عملی است که دانشجویان رشته حقوق باید مهارت های لازم را قبل از فارغ شدن از دانشکده های حقوق فرا گرفته و در فردای فراغت بتوانند به صفت قضات، حارنوالان، وکلای مدافع و مشاروین حقوقی موفق در کشور و یا در خارج از مرزهای کشور ایفای وظیفه نمایند.

با کمال تاسف، باید گفت که روش تدریس مضامین حقوقی به شکلی که در حال حاضر در افغانستان مروج است(بیشترین درسها به شکل نظری  و تیوریک تدریس میگردند)، به دانشجویان این رشته در قسمت فراگیری مهارت های لازم عملی از قبیل مهارت نویسندگی حقوقی(نوشتن صورت دعوی، اتهامنامه، دفاعیه، اعتراضیه، انواع قراردادها، نظریه های حقوقی، سایر اسناد و مدارک حقوقی) کمک قابل ملاحظه ای نخواهد کرد. درنتیجه، فارغین دانشکده های حقوق پس از فراغت از دانشگاه در یافتن کار و انجام کارهای مسلکی حقوقی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد. این مسئله از اعتماد به نفس فارغان حقوق به شکل قابل ملاحظه ای کاسته و در درازمدت برای رشته حقوق خیلی زیان بار خواهد بود.

بنابراین، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب با آگاهی از  چالش های فوق الذکر و باتوجه به نیازمندی های تخصصی و مسلکی دانشجویان حقوق، از طریق راه اندازی کلنیک حقوقی دیپارتمنت حقوق تلاش می کند تا از اتکای بیش از حد به روش تدریسی نظری فاصله گرفته و زمینه فراگیری عملی و تجربی مهارت های مسلکی و تخصصی را برای دانشجویان این رشته فراهم سازد. درس های عملی ای که در چوکات کلنیک حقوقی ارایه می گردند شامل چهار کریدت درسی است که در طول دو سمستر برای محصلین سمسترهای هفتم و هشتم ارایه خواهند شد. واحدهای درسی مربوط به کلنیک حقوقی از جمله واحدهای درسی اختیاری است. درس های کلنیک حقوقی به شکل ذیل تقسیم بندی و ارایه میگردند:

واحدهای درسی پیش نیاز برای کار در کلنیک حقوقی

آنعده از محصلین سمستر هفتم  که مضامین اختیاری کلنیک حقوقی را انتخاب میکنند، مکلف اند تا برای یک سمستر به تعداد 2 واحد درسی مضمون پیش نیاز(Pre-Clinic Course) کلنیک حقوقی را با موفقیت سپری نمایند. در جریان 2 واحد درسی متذکره، مضامین مانند نویسندگی حقوقی (نوشتن صورت دعوی، دفاعیه، اتهام نامه، اعتراضیه ها، درخواست های تجدید نظر، روش خانه پوری کردن فورم های 32 گانه ای حارنوالی، نوشتن انواع محضرها، اسناد حقوقی، قراردادها، نظریه های حقوقی، و سایر موارد)، روش تحقیق در رشته حقوق، چگونگی انجام مصاحبه با موکلین، نحوه ارایه مشورت های حقوقی برای اصحاب دعوی در  قضایی فامیلی و تجارتی، و موارد لازم دیگر برای محصلین تدریس میگردند. محصلینی که بتوانند به تعداد 2 کریدت مضمون پیش نیاز کلنیک حقوقی را به شکل موفقانه سپری نمایند، واجد شرایط لازم برای ورود به مرحله بعدی یعنی کلنیک حقوقی میگردند.

واحدهای درسی کلنیک حقوقی

درمرحله کلنیک حقوقی محصلین که با موفقیت در این دوره شامل شده اند، تحت نظر استادان کلنیک حقوقی که وکلای مدافع برحال میباشند، عملا روی دوسیه های موکلینی که در محاکم دوسیه داشته و با استادان کلنیک حقوقی به صفت وکلای مدافع رسما قرارداد بسته اند، کار خواهند کرد. محصلین کلنیک حقوقی تحت نظر وکلای مدافع در تمام مراحل قضیه و ارایه مشورت های حقوقی به اصحاب دعوی با اساتید کلنیک حقوقی (وکلای مدافع) همکاری نموده و از طریق کار عملی روی دوسیه ها روند طی مراحل قضایا، چگونگی ترتیب دوسیه، طرح دعوِی، دفاع از موکل و سایر موارد لازم را به شکل کاملا عملی تحت نظر وکلای مدافع فرا خواهند گرفت. در آخر سسمتر هشتم و با پایان یافتن دوره چهارماهه کلنیک حقوقی، استاد مربوطه کلنیک فعالیت ها و اجراآت محصلین شامل در کلنیک حقوقی را ارزیابی نموده و ضمن ارایه گزارش به رئیس کلنیک حقوقی و آمر دیپارتمنت حقوق به محصلین نمره کامیابی ویا نا کامی میدهد. از این طریق محصلین شامل در دوره پیش نیاز برای کلنیک و دوره کلنیک حقوقی می توانند مهارت های عملی لازم برای کار در بخش وکالت دفاع و سایر مشاغل مرتبط را فراگرفته و با فراغت از دانشگاه عملا یک وکیل مدافع تمام عیار باشند.

 

ساختار کلنیک حقوقی

کلنیک حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکاه کاتب به صفت یک نهاد حقوقی تخصصی در چوکات دانشگاه تاسیس و از “بورد مساعدت های حقوقی افغانستان” جواز فعالیت اخذ کرده است. این نهاد همزمان دوهدف عمده را قرار ذیل تعقیب میکند:

1. ارایه خدمات حقوقی برای اصحاب دعوی و فراهم سازی مساعدت حقوقی برای موکلین بی بضاعت؛

2. ارایه تعلیمات حقوقی عملی برای محصلین رشته حقوقی.

بنابراین، کلنیک حقوقی یک نهاد حقوقی- اکادمیک است که در عین زمان هم برای اصحاب دعوی خدمات حقوقی فراهم می سازد و هم برای محصلین رشته حقوق مهارت های عملی و مسلکی را آموزش میدهد. به همین دلیل، کلنیک حقوقی مکلف است تا مضامین قابل تدریس در کلنیک حقوقی را شامل نصاب درسی رسمی دانشکده حقوق نموده و آنرا به تصویب وزارت تحصیلات عالی برساند. درعین زمان برای ارایه خدمات حقوقی، کلنیک حقوق مکلف است تا از “بورد مساعدت های حقوقی” وزارت عدلیه افغانستان جواز فعالیت اخذ نماید. قابل یاد آوری است که مضامین پیش نیاز برای کلنیک حقوقی توسط اساتید دانشکده تدریس و دوره عملی کلنیک حقوقی تحت نظر اساتید کلنیک که وکلای مدافع برحال می باشند، سپری خواهند شد.

به لحاظ ساختاری، کلنیک حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی کاتب دارای یک رئیس، دو استاد، و دو وکیل مدافع میباشد. در سمستر هفتم، دو تن از اساتید دوره پیش نیاز برای کلنیک حقوقی را تدریس نموده و در سمستر هشتم، دوتن از وکلای مدافع عملا با محصلین روی دوسیه های موکلین و اصحاب دعوی کار میکنند.

 

شرایط شمولیت در دوره های کلنیک حقوقی

محصلین که علاقه مند شمولیت در دوره های کلنیک حقوقی هستند، باید واجد شرایط ذیل باشند:

1. محصل برحال دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دیپارتمنت حقوق) باشد؛

2. محصل سمستر هفتم باشد؛

3. دوره پیش نیاز برای کلنیک حقوقی و همچنین دوره کلنیک حقوقی را از میان مضامین اختیاری انتخاب کرده باشد؛

4. امتحان شمولیت در دوره کلنیک حقوقی را با موفقیت سپری کرده باشد؛

5. مصاحبه انتخاب محصلین برای کلنیک حقوقی را موفقانه سپری نموده باشد؛

6. معدل نمرات اش بالای 75 فیصد باشد؛

7. دارایی مهارت های سخنوری و نویسندگی عالی باشد؛

8. دارای اخلاق نیکو و مهارت های رفتاری- اجتماعی عالی و شخصیت ممتاز باشد؛

9. علاقه مند کار در نهادهای عدلی و قضایی باشد؛

10. به انجام وظایف و تعهدات ناشی از شمولیت در کلنیک حقوقی متعهد و پای بند باشد.

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2022-12-02